5/10/2018

QUEST: Hon na vražedkyni!

Dech píchal v plicích, sípání se neslo z pootevřených rtů. Šrámy na tváři už prakticky nevnímala podobně jako větvičky, proti jejichž útoku se bránila pažemi. S každým pokusem vběhnout hlouběji do tvrdého náručí lesa, se jí odměnil další ranou, dalším bludným kořenem podkopávajícím nohy. Se strachem v očích se ohlédla přes rameno - chyba, která jí stála pád na zem. Ryk se přibližoval, hluk hlásající touhu po její krvi, po mase oddělujícímu se od kostí. Po jejím křiku, až jí oplatí to, co provedla ostatním. Ačkoliv se nejednalo o její vinu... 
To však už nikdo nezjistí...