2/16/2017

QUEST: Na hranici s ní!

V rukou vesničanů plály pochodně. Obyvatelé Salemu, vyrušeni nenadálým rozruchem, vycházeli ze svých domů a dívali se na skupinku, která vlekla nebohou dívku ven ze dveří.
„Pusťte mě!“ vykřiklo konečně prostovlasé děvče. „Co to děláte? Kam mě to vedete? Co se to děje?!“
Ale nikdo jí neodpovídal.