6/24/2018

Sčítání lidu #6

Zvěř pomalu ji svlékala
Avšak pouze z masa
Místy se leskly bělavé kosti
Dříve muži, dnes se šelmy hostí  Anna Tulley

https://town-of-salem.blogspot.com/2018/06/anna-tulley.html

5/10/2018

QUEST: Hon na vražedkyni!

Dech píchal v plicích, sípání se neslo z pootevřených rtů. Šrámy na tváři už prakticky nevnímala podobně jako větvičky, proti jejichž útoku se bránila pažemi. S každým pokusem vběhnout hlouběji do tvrdého náručí lesa, se jí odměnil další ranou, dalším bludným kořenem podkopávajícím nohy. Se strachem v očích se ohlédla přes rameno - chyba, která jí stála pád na zem. Ryk se přibližoval, hluk hlásající touhu po její krvi, po mase oddělujícímu se od kostí. Po jejím křiku, až jí oplatí to, co provedla ostatním. Ačkoliv se nejednalo o její vinu... 
To však už nikdo nezjistí...

3/26/2018

Quest: Výroční Salemský ples

Řinčení skleniček, smích nad otřepanými komplimenty i dusná vůně kvalitního tabáku. Dámy protáčené v náručí mužů, kteří se chtějí předvést před svými protivníky a možná si i nabrnknout novou společnici pro dny, kdy je manželství sužuje na hrdle. Svět, jaký může spatřit pouze okruh vysoce postavených obyvatel Salemu. 
Tohle je ples na počest jeho vůdců.
 

3/08/2018

Rowan Connelly

https://town-of-salem.blogspot.cz/2018/03/prezdivka-hrace-ruby-jmeno-prijmeni.html

Sčítání lidu #5

Smrt - tu jednou poznáš i ty,
to umlknou tvé hebké rty.
Smrt - to tvá kůže bude studená,
to tvé srdce pomalu utichá.

 

Yosef Raymond

https://town-of-salem.blogspot.cz/2018/03/yosef-raymond.html

1/06/2018

QUEST: Návrat Obchodníka

Prrr, malá, prrr...
Klapot koňských kopyt, rytmický to zvuk tlumený sněhovými závějemi, jimiž si razí povoz cestu, ustává v zamručené pobídce. Dročkou nečekaný pohyb škubne ze strany na stranu, pod plachtou se ozve tiché hudrování, připomínající zakvílení marnotratné meluzíny. Nebo že by to byl sen? Že by nikdo z povozu nepromluvil? Tajemství přítomnosti někoho jiného, než je vozka se zasněženými rameny, zůstává nevyřešené do dob, než se vůz dá znovu do pohybu za svým cílem. Salem, to město pekelné, kam již několikátou zimu za sebou přijíždí Obchodník - ten podivný čaroděj znající lidská srdce lépe než jejich majitelé.
Klap... klap... klap...