5/10/2018

QUEST: Hon na vražedkyni!

Dech píchal v plicích, sípání se neslo z pootevřených rtů. Šrámy na tváři už prakticky nevnímala podobně jako větvičky, proti jejichž útoku se bránila pažemi. S každým pokusem vběhnout hlouběji do tvrdého náručí lesa, se jí odměnil další ranou, dalším bludným kořenem podkopávajícím nohy. Se strachem v očích se ohlédla přes rameno - chyba, která jí stála pád na zem. Ryk se přibližoval, hluk hlásající touhu po její krvi, po mase oddělujícímu se od kostí. Po jejím křiku, až jí oplatí to, co provedla ostatním. Ačkoliv se nejednalo o její vinu... 
To však už nikdo nezjistí...


Domem se rozlehl výkřik hrůzy. Postarší žena kvílející žalem nad ztrátou milovaného dítěte vyběhla ven na prašnou cestu vedoucí skrze celý Salem, hledaje oporu v každém, kdo by ji byl ochoten vyslechnout, zastat se jí, pomoci. Ten děs, ta bolest v jejím hlase přivábila téměř každého z okolí. Lidé se sbíhali, přikrádali se k jejímu stavení. Počáteční zvědavost lesknoucí se v očích se velmi rychle změnila na šok, odpor a enormně rostoucí strach. Zohavené tělo mladičké Ruby, dcery místního šperkaře, leželo v tratolišti krve, prázdné oči rozevřené dokořán zakryla mlha smrti.

Podobně tomu bylo i u zlatníka, jehož hezkou blonďatou dcerušku, Lucy, kdosi znetvořil. Ani o kus dál, u stříbrotepce, tomu není jinak. Okatá slečna Astrid, za kterou se nejeden mladík otočil, ležela uprostřed pokoje rozdrápaná, krev vytékající ze všech ran zalila noční šat šarlatovým odstínem. K rodičům obětí okamžitě dorazila stráž včele s několika představiteli Městské rady. Pohled na zubožená těla nutil některé z přítomných se odvrátit, jiní nabývali ve tváři nezdravého odstínu. Jednomu se dokonce zvedl žaludek a byl zbaven respektu, když si pozvracel nové boty a kabátec ušitý podle poslední módy. Amélie Kelley, hlava Salemu, jako jedna z mála dokázala čelit hrůze, aniž by se jí jedinkrát ve tváři projevil odpor či jakákoliv jiná emoce. Odstup, odměřenost, chlad - to celé definovalo její krátkou obhlídku situace, než pohlédla na obyvatele svého města.

"Takovýto hrozný čin nemůže zůstat bez trestu. Každý, kdo se pohyboval v blízkosti těchto domů a rodin bude vyslechnut městskou stráží. Viník musí být za každou cenu nalezen a předveden před spravedlnost." Její hlas se nesl rázně a nikdo nemohl zůstat na pochybách, že byla připravena dotyčného třebas stáhnout z kůže, aby trpěl podobně jako nevinné dívky - čarodějky, jak se ukázalo. To však věděla jen Amélie a členky jejího Covenu, nanejvýš pár duší blízkých oněm obětem.

https://images.gr-assets.com/hostedimages/1414048517ra/11600624.gif

Co víte:
Po několika dnech, kdy městská stráž, tedy všichni vojáci, byli pověřeni výslechem jednotlivých obyvatel, se vina postupně začala smrákat nad jistou osobou - dívkou, která se ukázala jako velmi blízká přítelkyně všech tří. Mnohem chudší Abigail, jediný potomek starého salemského kováře, byla osočena ze závisti tak kruté, až se rozhodla pomstít se za veškerá příkoří - nedostatek majetku, peněz a úspěchu u mužů. Po příchodu do jejího domova však nalezli jen značně zmateného otce, který pod výhružkou mučení přiznal, že pomohl dceři k útěku. S očima zalitými slzami se doznal - jeho malá holčička utekla směrem k lesu.

Toho pozdního odpoledne byl svolán lid před kovářův domek, kde byli vyzváni muži i ženy k účasti na honu. Honu na ženu, která měla na svědomí tři vyhasnuté životy mladých děvčat s budoucností, již nenaplněnou díky tak odpornému činu. Ti, kdo se dobrovolně přihlásí, budou odměněni nejen hřejivým pocitem v srdci ze zastupování spravedlnosti, než bude mladá žena předána do rukou soudu a žalářníkovi, ale též peněžně, kdy jim několik zlatek přilepší po zásluze. Vybavení loučemi a zbraněmi se vydali do lesa tak temného, až si nejeden pomyslel, že jejich největším nepřítelem nakonec bude místo samo, nikoliv Abigail.

Je tedy na vás, zda se účastníte questu či nikoliv, vše je zcela dobrovolné. Hon na ženu, která má za vším stát, se bude odehrávat od 14. května do 31. května s možným prodloužením, kdy se povoz rozhodne jet dál. Připravte se na to, že les je tvrdý soupeř a kdykoliv na vás může cokoliv zaútočit. V rámci tohoto questu nebude brán na vědomí úplněk, neboť se vše bude brát jakožto jeden večer/noc. Nadále můžete pokračovat v rozehraných hrách na hlavních dějových liniích (Město, Okolí).
Pokud se chcete zúčastnit questu, přihlašte se, prosím, pod článek v komentářích se svou přezdívkou a jménem postavy, kterou na tento úkol posíláte. Domluva je, jako klasicky, v debatní místnosti. 

Odznak za tuto akci:


Tento quest si ponese následky do hlavní dějové linie!
Varování: Vaše postavy se mohou zranit nebo být proklety!
Přejeme pěknou zábavu.

4 komentáře: