1/06/2018

QUEST: Návrat Obchodníka

Prrr, malá, prrr...
Klapot koňských kopyt, rytmický to zvuk tlumený sněhovými závějemi, jimiž si razí povoz cestu, ustává v zamručené pobídce. Dročkou nečekaný pohyb škubne ze strany na stranu, pod plachtou se ozve tiché hudrování, připomínající zakvílení marnotratné meluzíny. Nebo že by to byl sen? Že by nikdo z povozu nepromluvil? Tajemství přítomnosti někoho jiného, než je vozka se zasněženými rameny, zůstává nevyřešené do dob, než se vůz dá znovu do pohybu za svým cílem. Salem, to město pekelné, kam již několikátou zimu za sebou přijíždí Obchodník - ten podivný čaroděj znající lidská srdce lépe než jejich majitelé.
Klap... klap... klap...