1/29/2017

Hřbitov

Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená... Příjemné místo, odpočinkové. Všichni víme, co je to hřbitov...jedna díra v zemi vedle druhé.
 

Ellar Ann Willkins

https://town-of-salem.blogspot.cz/2017/01/ellar-ann-willkins.html

1/19/2017

Osobnosti Salemu

Tváře, které potkáváte, avšak mnohdy ne za takových okolností, jaké byste si sami přáli. Lidé reprezentující milované i nenáviděné město, jeho vůdci i nepostradatelní členové. Ti, kteří pomáhají i ti, kteří trestají. To jsou jsou osobnosti Salemu.

1/17/2017

Frank Bridge

QUEST: Obchodník

Klap, klap, klap, klap.
Tichou úzkou pěšinou si to kodrcá osamocená dročka tažená koněm s hlavou sklopenou k zemi. Pravidelný rytmus koňských kopyt narušuje klidnou scenérii melancholie zimního obrazu - kdo může, ten nevychází. I většina obchodníků se rozhodla ukončit svou životodárnou činnost a raději se zdržuje v teple s pohárem něčeho silnějšího, co zahřeje vnitřnosti a rozpálí tváře i nos. Jen tenhle povoz si projíždí kolem, ignorujíce všechny pocestné, kteří se zastaví a se zmatkem v očích hledí na muže schouleného na kozlíku, jemuž sněhové vločky už stačily vtisknout své ledové polibky.
Kdo to do Salemu přijíždí? A copak veze pod tou plachtou?

1/16/2017

VYHLÁŠKA: Informace a novinky

... První vločky dopadají na zem, zahalujíc stopy. Zvířete? Člověka? Nejen tuto otázku si pokládají místní lovci, jež se rozhodli následovat otisky do hlubin lesa. Kdyby jen tušili, že se zapletli do záležitostí, na jejichž pochopení je lidská mysl mnohdy krátká. Kdyby jen věděli, že přijde smrt...

1/15/2017

Posezení v debatní místnosti #1

... Za skřeku čarodějnic vyzývajících démony, za volání vlků toužících po krvi, za křiku banshee, jež předpovídá smrt, za hlasitého pomlaskávání ghúla, který našel svou dnešní oběť. Za hlasitého smíchu všech démonů stojících za temnotou Salemu vás zvu ku sezení hráčů...

1/07/2017

Sčítání lidu #1 ukončeno

Zima a chlad bezcitně projíždí až do morku kostí,
jako tisíc nožů posedlých zlostí
probodává hlouběji a dál...

Shay Patrick Cormac

1/04/2017

Sčítání lidu #1

Někteří vlkodlaci se odebrali do lepšího loviště, lidé utíkají buďto za prací či před nedávnými událostmi, o nichž si i myšky povídají v tmavých zákoutí malého městečka Salemu a nejspíš i nejedné čarodějnici byl kolem krku uvázán provaz... Je čas spočítat lid, kronikáři!