4/22/2017

Mayaliq


Přezdívka hráče: Mercy
Jméno a příjmení: Mayaliq
Stav: Svobodná
Rodina: 
  • Tatyena - Její matka a žena, která jí naučila všechno, co umí. Sice ji učila využívat své schopnosti k dobru, ale Maya si to po její smrti rozmyslela.
  • Eduard Jacobson - Jeden kolonizátor, který znásilnil její matku. Nepovažuje ho za otcovskou postavu, nikdy ho nepoznala.
  • Pan Kelley - Muž, který jí daroval své ženě. Jako ke většině bělochů k němu cítí nenávist.
  • Amélie Kelley - Její majitelka. Maya jí učila čarodějnému umění a staly se z nich přítelkyně.
Rasa: Čarodějnice - členka Covenu
Věk: 24
Povolání/Kasta: Otrokyně u správce Salemu
Náboženské přesvědčení: Křesťanský bůh pro ni nic neznamená, jen ubohý výplod fantazie bílých lidí, kteří nevidí tolik, aby mohli věřit ve skutečné bohy. Jedinými pravými bohy jsou pro ni ti, které uctíval její kmen. Jen ti totiž dávají lidem sílu a vše, co potřebují. Bůh bílých lidí je jen laciná náhražka Velikého boha, která za nic nestojí. Ještě uctívá duchy padlých předků, kterým často nabízí malé oběti, aby je udržela na své straně a neškodné.
Portrét: Katerina Graham 

Na první pohled by se mohlo zdát, že je Maya jen obyčejná otrokyně. Hloupá, méněcenná bytost, která postrádá jakékoli vzdělání a hodí se jen na to, aby sloužila svým pánům, ať už v domácnosti nebo v posteli. 
Ve skutečnosti je tomu ale opravdu jinak. Tato míšenka se nezdá, ale je v ní možná víc intelektu a vypočítavosti než v kdejakém šlechtici nebo vychytralém obchodníkovi a všech rádoby chytrých mužích, kteří se snaží vyšplhat, co nejvýš na společenském žebříčku nebo i v politických sférách. Všichni ji podceňují a ona je nechává. Bude pozdě, až si uvědomí, že kdykoli před ní mluvili, jako by tam ani nebyla nebo byla prostě natolik prostoduchá, že nevěděla o čem je řeč, přibili hřebík do rakve. I když s ní muži léhají a myslí si, jak mají proti ní navrch, to ona je ta, co je má omotané kolem prstu a tahá za nitky. 
Také se v ní skrývá velká dávka nenávisti vůči bělochům. Chce je všechny vidět zemřít, pomalu a bolestivě za to, co udělali její rodině. A kdyby ne všechny, tak uvidí trpět a umírat alespoň ty, kteří sužují její život teď. Zničili jí život a ona chce zničit jejich, i kdyby to mělo být to poslední, co udělá. Chce prolít krev, aby pomstila lidi ze své vesnice. Nebojí se ušpinit ai ruce, aby dosáhla svého a půjde doslova i přes mrtvoly.
Má ostrý jazyk a s lidmi mluví povětšinou z patra, ať už jsou výše postaveni než ona, či nikoliv. S každým jedná nejvýš jako se sobě rovným a vždy mluví s hlavou hrdě vztyčenou a jejím postoji se zrcadlí arogance, jež by mohla hraničit s drzostí, za kterou nejednou dostala výprask, ale není lehké zlomit ji. Ať se člověk snaží sebe víc, její aroganci z ní nevymlátí.
Ale najde se v ní i věrná duše, kterou, když si získáte, máte na své straně mocného spojence, který vás nikdy nezradí. Ale její věrnost se získává velice těžko a musí v člověku něco vidět, aby si ho pustila blíž. Jediná osoba, které se to zatím povedlo, když nepočítáme její matku, je Amélie Kelley.
Pak ještě tu ještě její minulost, o které neřekla ani Amélii. Nikdy o ní nemluví, protože to v ní probouzí staré rány a taky v ní rozkřesává uhlíky, ze kterých vzplane oheň, ve kterém všichni uhoří jako lidé z jejího kmene.

Zlozvyky: Často si pobrukuje melodii písní ze své domoviny, aniž by si to uvědomovala. Až moc se vyžívá v obětních obřadech a na místo obětí si představuje lidi, které z duše nenávidí. Někdy si bezmyšlenkovitě namotává vlasy na prst. 


Základní schopnosti:
▲ Znalost čarodějných rituálů - teoretická úroveň, slabá praktická
▲ Znalost bylinek

Schopnosti navíc:
▲ Oživování mrtvých - slabší
▲ Prokletí - silnější

▲ Rituální obětování - silnější
▲ Uhranutí - slabší▲ Výroba lektvarů - střední

Rituální nože a dýky
Bez kouzel se neumí nijak bránit. Ani s rituálními zbraněmi by si neporadila, umí je ovládat jen, co se těch rituálů týče.


Narodila se v Africe a byla předurčena stát se budoucí Umnumzane (náčelnicí) jednoho kmene afrických domorodců. Veliký bůh rozhodl, že učiní velké věci, i když není čistě krve. O to více byla pro jejich kmen vzácná. 
Každý ji střežil jako oko v hlavě, protože si ji bohové vybrali a nesmělo se jí nic stát, aby mohla jednou být náčelníkem, duchovním a nejmocnějším čarodějem ochráncem v kmeni. Skoro všichni tam měli duchovní moc a vládli magii, ale jak se ukázalo, rodinná větev náčelníků měla do vínku přidáno více moci než všichni ostatní. 
V šesti letech začaly učit i jí všemu o magii. Teprve tehdy plně spatřila plnou moc a podstatu své vesnice. Nebyli obyčejní. Byli mocnější než okolní osady a pro bílé kolonizátory o to nebezpečnější. A také zjistila, že rituály a obřady zasvěcené bohům a duchům předků jsem daleko krvavější, než si myslela. Ale netrvalo dlouho než se naučila obětovat bohům své nepřátele, pro které to byla nejhorší urážka a bozi je měli navždy mučit v posmrtném životě, nebo muže z jejich kmene, kteří si zasloužili poctu a mít místo mezi bohy. Rozvíjela svoje schopnosti a čekala na den, kdy bude připravená nastoupit na své právoplatné místo.
Roky plynuly a její moc sílila. Ale pár dní před jejími čtrnáctinami se všechno pokazilo. Když spala přiběhla k ní její matka s hrůzou v očích a vesnicí se nesl křik jejích lidí. Nevěděla, co se děje a její matka jí pořád dokola říkala, ať se nebrání a ať udělá všechno, co budou chtít, ale ona jí nechápala. Ani nevěděla, kdo mají být ti oni. Pak dovnitř vtrhli vojáci. Její matka je prosila, aby jí nechali žít, aby nezabíjeli její holčičku, ale nerozuměli jí a mysleli si, že je chce napadnout, tak ji zabili přímo před Mayinýma očima. Chtěla je na místě zabít, ale pak jí hlavou probleskla matčina slova a ona když se nebránila, když ji odvlekli s několika dalšími, co přežili vyhlazení jejich vesnice. Vezli ji někam pryč a za ní byl jen doutnající popel, co zbyl z jejího domova.
Po několika dnech dorazili do přístavu, kde byla následně prodána na otrokářskou loď mířící do Ameriky. Z nějakého důvodu usoudili, že dívky vynesou víc, když budou panny a nebudou mít žádné jizvy, které by mohly ubrat na jejich kráse, takže ona a několik dalších šťastlivek zůstali netknuté, ale ostatní trpěli. Když viděla, co jim dělají a vzpomínala na to, co udělali v její vesnici, začala bělochy nenávidět.
Nakonec už necítila nic jiného jen nenávist, která s každým dnem sílila. Ale ani viditelný odpor a vztek nezabránily, aby si ji ve dražbě nekoupil pan Kelley a nedaroval ji své nastávající. Oba je od první chvíle nenáviděla, ale jeho obzvlášť. Byl tak slizký a odporný, až by se člověk divil, že si ho vzalo tak půvabné stvoření jako byla Amélie. Vlastně ji toto obměkčilo, když viděla v jejích očích stejný odpor, jaký cítila sama.
Po nějaké době se jí zželelo natolik, že jí nabídla, že ji promění na čarodějnici. Nabídla jí schopnosti výměnou za nějakou oběť. Magie výměnou za Améliino nenarozené dítě. 
Byl to risk, protože ten rituál nikdy sama nedělala, ale možná by brala jako vysvobození, kdyby se od toho hnusáka dostala. Prvně uvařila lektvar z lučních bylin, který umocnila svojí krví a dala ho Amélii vypít. Nápoj sloužil k tomu, aby zabil plod v jejím těle. Byl to pomalý a bolestivý proces, ale bylo to nezbytné. Potom jí už potřebovala jen krev na namalování symbolů, které zaručí, že dítě odejde v pokoji a nejde klid své duši a že si magie najde cestu do Améliina těla. Na tuto část si sebou donesla slepici, normálně by použila krev žadatelky, ale "civilizovaní" lidé moc dbali na to, aby neměli viditelné jizvy. Podřízla kuře a nechala všechnu jeho krev vytéct do misky. Poté jí začala kreslit na břicho symboly, které měly dítě bezpečně doprovodit k odpočinku. Když už nebylo volně místo, odložila misku a zase nařízla ránu na své ruce. Namočila prsty do krve a nakreslila jí na čelo spirálu, aby si magie našla jenom jí. 
Trvalo několik dní, než se Amélie z potratu vzpamatovala a než se magie dostavila. Ale jakmile se tak stalo, Maya ji začala učit čarovat. Amélie byla nadaná žákyně a rychle se učila a brzo byla stejně mocná jako Maya, možná i víc. Staly se z nich přítelkyně a do čela Salemu se dostala velice mocná čarodějnice, aniž by si to ti hlupáci uvědomovali.

Žádné komentáře:

Okomentovat