9/25/2016

Přehled ras

Kdo si myslí, že lidé jsou jedinou rasou, jež chodí na zemi, pak se pořádně plete. Zlý či dobrý, i jim dělá společnost mnoho tajuplného a na konci sedmnáctého století ještě nepoznaného. O kom že se hovoří?Jelikož se nacházíme v roce 1692, můžeme narazit hlavně na kolonizátory z Evropy, především britského původu, otroky s africkými či smíšenými kořeny a nebo indiánské kmeny, jež noví obyvatelé Ameriky poctivě vytlačují z jejich domovů. Můžete se tedy stát obyčejným občanem, co od rána do večera dře na poli, výše postaveným představitelem města, zmocněncem církve, otrokem či indiánem, nebo dokonce lovcem, který se po nocích snaží vymýtit ono zlo neurčitého původu. Je to jen na vás, co si vyberete ale vězte, že lidská rasa neovládá žádnou nadpřirozenou schopnost! Naproti tomu se mohou vyznat v bylinkách, základním léčitelství nebo boji se střelnou zbraní nebo beze zbraně. Mohou se proměnit v jinou rasu.
Salem 17. století však neobsadili pouze puritánští anglikáni, černí otroci nebo původní Američané. Do Salemu se dostalo i mnoho lidí ze současnosti, z jednadvacátého století. Může za to turistické centrum, ve který se Salem změnil a lidská zvědavost, s níž probádávají les v touze nalézt pozůstatky z dob honu na čarodějnice. První příchozí se do tohoto města, obestřeného krvavou historií, dostali už přibližně před deseti lety. Že se mlhou ocitají na místě, odkud není úniku? To pochopí až když je příliš pozdě.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Instinkt
▲ Empatie - různé úrovně [slabá, střední, silná]

Schopnosti navíc:
[Možnost zvolit si až dvě schopnosti, jedna slabší]
▲ Boj beze zbraně
▲ Boj se zbraní - palné a/nebo na blízko
▲ Tvorba pastí
▲ Znalost bylinek
▲ Znalost jedů
▲ Výroba - doplnění čeho
▲ Léčitelství
▲ Lov - vysoká nebo ryby
▲ Jezdectví
▲ Nadání vycítit nadpřirozeno - pouze slabě a nejistě
▲ Mučení
▲ Exorcismus
▲ Církevní rituály

ZBRANĚ
▲ Palné - Křesadlová pistole, Kulovnice, Opakovačka, Brokovnice, Mušketa
▲ Na blízko - Tyč, Nože, Dýky, Jiné

SLABINY
Člověk je velmi zranitelný tvor, je tedy snadné mu ublížit, zlomit mu kosti nebo zanechat do konce života šrámy. Je však velmi houževnatý a odhodlaný, stejně tak ale může být i srab.Že se jedná vysloveně o ženskou záležitost, je chyba úsudku. Na druhou stranu je však zřejmé, že k tomuto nadání, či možná prokletí, má blíže právě něžné pohlaví. Zůstává tedy pravdou, že žen v tomto oboru převládá. Existují čarodějnice, které se obrátily k přírodě zády a raději zaprodaly duši Peklu. Jejich zkažené, temnotou znetvořené duše se tak čas od času mohou objevit ve své pravé podobě v odraze zrcadla. Mají své místo v lese opředené mlhou, kde se schází jejich Coven. Nočního orgiastického shromáždění, tedy Sabatu, se účastní každá temná čarodějka s potěšením. Není nezvyklé, že si přivedou i nějakého chlapce, jež se stane krvavou obětinou jejich víry. Pohání je touha po moci, žárlivost, zhrzená láska nebo odplata v podobě krvavé pomsty.
Na druhou stranu jejich řádění vyvažují bílé, přírodní čarodějky, jež vládnou dobrou, ale slabší mocí. Obvykle zaměřují své nadání na pomoc ostatním, jsou dobré v léčitelství, bylinkářství a přípravě mastí či odvarů. Též mají pozitivní vliv na ostatní ve své blízkosti. Bílé čarodějky žijí naopak v osamění, nestýkají se mezi sebou, nepraktikují Sabaty, ale v jejich případě se může stát, že se člověk s čarodějnou mocí narodí. U temných se jedná pouze o zasvěcení do magie a získání ji díky ďáblu. Oba dva druhy čarodějek dokáží maskovat svou moc a předstírat, že jsou jedním z davu obyčejných smrtelníků, stejně ji ale dokáží dát najevo a zastrašit tak nevěřící i svou konkurenci. Mohou o svou moc přijít a stát se pouhým člověkem nebo prokletou bytostí.
Mnoho čarodějnic se jednadvacátého století nedožilo - pravděpodobně za předpokladu, že jich dost bylo upáleno a uloveno, a v pozdějších letech přišlo do módy osvícenství a na Boha i ďábla se postupně zapomíná. Je jen málo takových, jejichž odkaz přetrval, jejich společenství jsou tedy výjimečná a velkou pravděpodobností i mýtem.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Znalost čarodějných rituálů - teoretická úroveň, slabá praktická
▲ Znalost bylinek

Schopnosti navíc:
[Možnost zvolit si až tři schopnosti na třech úrovních, členky Covenu 4, z toho 2 střední]
▲ Předpovídání budoucnosti
▲ Uhranutí
▲ Telekineze
▲ Léčitelství
▲ Oživování mrtvých - tělo, na vyšší úrovni i duše
▲ Komunikace s duchy
▲ Atmokineze
▲ Pyrokineze
▲ Lumokineze
▲ Bilokacie [umění vyskytnout se na dvou místech zároveň, avšak pouze v astrální formě]
▲ Ovládnutí něčí mysli - zvířecí a/nebo lidská
▲ Ovládnutí těla na krátkou dobu - zvířecí a/nebo lidská
▲ Ovládnutí a kontrola emocí
▲ Čtení myšlenek
▲ Prokletí
▲ Sejmutí kletby
▲ Rituální obětování
▲ Měnění podoby
▲ Výroba talismanů
▲ Výroba lektvarů
▲ Spoutání démona - podmanění ho své vůli
▲ Vysávání životní energie
▲ Navštěvování / Ovládání snů
▲ Podmanění si prokletého tvora - pouze na vlkodlaky a kožoměnce prokleté dotyčným

ZBRANĚ
▲ Na blízko - Nože, dýky, rituální zbraně

SLABINY
Jsou zranitelné jako každý jiný člověk, pokud se k nim někdo dostane dost blízko. Dokáží se vyčerpat, ale rychle získají svou sílu zase zpět - týká se temných čarodějek, bílé odmítají čerpat další moc z přírody. Při nakažení vlkodlakem přichází o svou sílu a mohou zemřít při přeměně.Vlkodlak je bájnou bytostí, jíž nejvíce obestírá mlha neznáma. Jedná se o člověka schopného měnit tělesnou strukturu a přeskupit kosti tak, že připomíná lítou bytost, ne nepodobnou vlkovi. Na rozdíl však od současného pojetí, tito dokáží stát na zadních nohách, pohybovat se jako lidé a svou stavbou těla tak často i zdivočelého člověka připomínají. Mohou mluvit,  komunikovat jako normální člověk, avšak s jistými obtížemi. Hlas mají hrdelní s vrčivým nádechem a špatně artikulují. Vlkodlakem se nelze narodit, jedná se o prokletí, jež nakazilo lidské tělo a pozměnilo ho k nepoznání. Tito nakažení se nedokáží přeměňovat jak se jim zachce, ale pouze za úplňku, kdy dle báchorek odhaluje měsíční světlo jejich pravou podobu. Transformace je však velmi bolestivý proces.
Je však možnost tento "dar" předat dál. Pokud nakažený vlkodlačím prokletím přenese dostatečnou dávku "jedu" do těla své oběti, pak je možná přeměna za předpokladu, že dotyčný nezahyne na vyčerpání při bolestivé nákaze, kdy jsou jeho krvinky ničeny a transformovány na vlčí. Takový člověk musel být vlkodlakem silně podrápaný nebo pokousaný - často se tak stává během sexu v nevěstinci, bohužel u žen je malé procento, že nákazu přežijí. A pokud zdárně přeměnu přežije a dokonce otěhotní, pak je zde téměř stoprocentní riziko potratu, neboť přeskupení kostí během úplňkové transformace plod ve vývoji zabije. Tuto ztrátu dokáží zastavit jen extrémně silné lektvary od čarodějnic, které proměnu potlačí. Je možné se nakazit i při čištění rány, když se krev nakaženého smísí s krví člověka. Pokud se tak stane čarodějce, přichází o svou moc a je malé procento šance, že přežije bolestivou přeměnu. Navzdory samotářství se dokáží družit mezi sebou. Toto se obzvláště vztahuje na nositele vlkodlačího prokletí a jeho pokousané oběti.
Navzdory faktu, že se o nich prakticky nic neví, neboť je každý občan považuje za smyšlenku - na rozdíl od čarodějnic, na které věří; jejich gen přetrval až do dvacátého prvního století. Postupem času mutace zesílila, mohli se přeměňovat o úplňku s menšími bolestmi než jejich předkové a více se podobají vlkům samotným. Jsou však menší než původní vlkodlaci, avšak obratnější. Jejich nevýhodou je skutečnost, že se mohou přeměnit i během silných výkyvů v náladě a nedokáží komunikovat jako lidé - využívají typických gest jako vlci.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Velká síla
▲ Zesílené smysly

Schopnosti navíc:
[Možnost zvolit si až tři schopnosti na třech úrovních]
▲ Empatie
▲ Instinkt
▲ Vnímání aury
▲ Detekce lži
▲ Odraz minulosti - pomocí doteku vnímá vzpomínky a silné emoce [předměty, lidé]
▲ Regenerace - různé úrovně [slabá, střední, silná]
▲ Rychlost
▲ Boj na blízko
▲ Telepatie
▲ Čtení myšlenek
▲ Odolnost vůči nemocem
▲ Odolnost vůči magii
▲ Znalost jedů a bylin
▲ Vidění duchů - pouze ve vlkodlačí formě

ZBRANĚ
▲ Na blízko - Tyč, Nože, Dýky, Jiné

SLABINY
Výraznou slabinou je vlčí oměj, setnutí hlavy, stříbro v krvi a hluboká voda, neboť mají náchylnost k utopení se. Nemají rádi oheň.Snem každého válečníka je získat sílu určitého zvířete, jež by jim pomohlo v bojích, ochraně vesnice či kmene nebo za účelem svržení svých nepřátel. Šamanské zkazky z různých koutů země dokládají možnost získat sílu i podobu zvířete prostřednictvím rituálu, při němž získá dotyčný určité schopnosti, které mu mají pomáhat na cestě životem. Kým tedy jsou?
Kožoměnec se dá označit za napůl člověka, napůl kterékoliv zvíře, jehož schopnosti a výhody získá prostřednictvím magického rituálu. Též se však může jednat o kletbu a tím tedy i překážku. Šamani tvrdí, že je k tomu zapotřebí pozřít o určité fázi luny srdce tvora, jehož sílu chce druhý získat, umýt se jeho krví a tři dny poté hladovět. Co je na tom pravdy, to nikdo neví. Na druhou stranu je jisté, že při proklínání je zapotřebí pramen vlasů a osobní věc nebo alespoň její část a samozřejmě tvor, do jehož podoby má být uvrhnut.
I proto, krom získání intenzivnějšího smyslového vnímání, jako je sluch, čich nebo zrak, se mu dostává i možnosti libovolně se během kterékoliv doby přeměnit na zvíře, jež bylo součástí rituálu či prokletí. Svou schopností metamorfózy tak není limitován pouze na úplněk, jak je tomu u vlkodlaků, ale časté měnění lidské fáze za zvířecí schránku ho vyčerpává, navíc může snadno onemocnět, neboť dotyčný zůstává nahý. Nelze se však přeměňovat na jakýkoliv typ zvířete, musí být místní, nikoliv exotické. Stejně jako u vlkodlaků se jedná o velmi bolestivý zážitek, neboť jsou kosti přetvarovány do požadovaného tvaru zvířete a proměna chvíli trvá. Též se nejedná o virové onemocnění, nelze tuto schopnost přenášet ani kousnutím nebo skrz těhotenství, geneticky se nepřenáší. Je však možnost, že pokousaný člověk může umřít na zánět, vzteklinu, či cokoliv jiného, co ve své zvířecí podobě [popřípadě lidské, bude-li trpět horečkou nebo jinou podobnou nemocí] přenese na svou oběť. U kožoměnců byly klasifikovány dva stavy proměny - kompletní a poloviční, neboť někdy se kletba či kouzlo nevydaří nebo není dotyčný dost silný na to, aby celistvou proměnu přežil. Tudíž je možné, že se při procházce lesem setkáte s tvorem, jež vám z části bude připomínat zvíře nebo monstrum z bájí.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Schopnost měnit se na zvíře [pouze místní savci/dravci]
▲ Zesílený smysl [pouze jeden - zrak, čich, sluch; různé úrovně]
▲ Síla nebo rychlost [v závislosti na vybraném zvířeti; různé úrovně]

Schopnosti navíc:
[Možnost zvolit si až dvě schopnosti na dvou úrovních]
▲ Empatie
▲ Instinkt
▲ Vnímání aury
▲ Detekce lži
▲ Léčení - zranění se přenáší na kožoměnce
▲ Přenášení nemocí pokousáním
▲ Regenerace v lidské formě - různé úrovně [slabá, silná]
▲ Boj na blízko
▲ Telepatie - pouze ve zvířecí formě
▲ Čtení myšlenek - jen záblesky
▲ Znalost jedů a bylin
▲ Vidění duchů - na vyšší úrovni i komunikace [pouze v lidské formě]
▲ Ovládnutí zvířecího těla a/nebo mysli - pouze u stejného druhu

ZBRANĚ
▲ Na blízko - Tyč, Nože, Dýky, Jiné

SLABINY
Na rozdíl od vlkodlaků se velmi snadno nechávají rozptýlit útokem na smysly. Hlasité zvuky, ostré světlo nebo pronikavé vůně jim vůbec nedělají dobře. Také se snadněji vyčerpají při proměně. Ve zvířecí podobě jsou snadno zranitelní jako kterýkoliv jiný tvor, v lidské formě jsou na tom o něco lépe. Nevyhledávají přítomnost otevřeného ohně a instinktivně se drží poblíž dveří, aby měli únikovou cestu, když se budou cítit zahnáni do kouta.
 


Pro někoho mytologická bytost z irských a skotských pověstí, pro jiné? Skutečnost. Jen málo se ví o tomto záhadami obestřeném druhu tajuplných bytostí, všechny informace však vedou ke společnému bodu: Dívka či žena, jejíž smrt zapříčinily hluboké vody v lese, zvěstovatelka něčí smrti. Někteří věří, že jsou banshee zatrpklí duchové, kteří nemohou najít klidu, jiní pochybují o jejich existenci. Co je pravdou?
Banshee se může stát každá mladá žena či dívka, bez ohledu na předchozí rasu, která si sáhla na život a stala se obětí náručí smrti v hlubinách vod Salemu. Na jejím původu nezáleží, avšak mezi pověrčivým lidem se vedou řeči, že těmto tvorům za života někdo zlomil srdce a ony si raději vzaly život než aby musely snášet bolest. Jiní tvrdí, že raději obětovaly vlastní život na záchranu svého milovaného. Co je na tom pravdy, to nikdo neví, neboť nikdo nemá odvahu se zeptat. Důvod? Jednoduchý. Banshee se přes den chovají jako normální lidé ve své běžné činnosti. Chodí ven, pracují, setkávají se s rodinou, přáteli, známými. Vynikají výraznější pobledlostí a slabší fyzickou zdatností, rychleji se unaví při větší aktivitě. Jejich kůže vyzařuje chlad nejen na pohled ale i na dotek. Často v noci nemohou spát, neboť je pronásledují zlé sny spojené s předtuchami o něčí blízké smrti. Tu zvěstují svým uši drásajícím křikem. Tato nepříjemná zkušenost je nutí bloudit po lesích a vyhledávat klid zurčící vody nebo ševelení listů v korunách stromů za nočního vánku. Přímé měsíční světlo dokáže odhalit pravdu - zprůhlední je, jejich forma se stává nehmotnou. Banshee si svoji smrt nepamatují, proto jejich tělo zůstává za dne ve hmotné podobě, ale za nocí je mohou provázet vzpomínky na strastiplný konec.


SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Nadpozemské kvílení hlásící brzkou smrt
▲ Prorocké sny

Schopnosti navíc:
[Možnost zvolit si až dvě schopnosti na dvou úrovních]
▲ Navštěvování snů - na vyšší úrovni nezáměrná manipulace
▲ Vysávání pozitivní energie
▲ Teleportace - pouze v noci v nehmotné podobě
▲ Kryokineze
▲ Atmokineze
▲ Aerokineze
▲ Vidění duchů - na vyšší úrovni i komunikace
▲ Čtení vzpomínek- jen záblesky z minulosti
▲ Empatie
▲ Odolnost vůči kletbám
▲ Ovládnutí zvířecího těla a/nebo mysli - lze si vybrat pouze jeden druh [havran/vrána, kočka, sova]
▲ Posednutí lidské bytosti - pouze u vyšší úrovně a v noci, lze posednout pouze člověka (ženu) [může vést ke zbláznění se oběti]

SLABINY
Tuto bytost je velmi těžké zničit, neboť je v zásadě mrtvá, tudíž jakékoliv bodnutí nožem je zde bezpředmětné. Je možné jim ublížit, v prvních chvílích většinou mysl instinktivně reaguje a tak je pravděpodobné, že jim poteče krev. Lze ji však vymýtat nebo nalézt její tělo a řádně ji pohřbít do vysvěceného hrobu nebo ho rovnou nechat spálit. Pokud se tělo samo rozloží nebo je zničeno, Banshee zmizí.Porušení pravidel přirozeného řádu v přírodě, obelhání smrti, zahrávání si s temnými silami. Ghúl je výsledkem temné magie, jež dokázala přivést duši zemřelého člověka zpět do jeho těla, avšak s velmi bolestnými následky. Osobnost se pokřiví násilným návratem na zemi, vnímání se o něco otupí, reakce se často zpomalí následkem nepřirozeného zásahu magie do lidského těla. Jediné, co roste, je hlad. Hlad a touha po lidském masu, zvrácená to cena za pokus hrát si na boha. Čím hladovější ghúl, tím agresivnější jsou jeho odezvy na cokoliv. Je schopný v záchvatu tohoto sžíravého pocitu odstrčit do kouta svoji osobnost i svědomí a ublížit i členovi vlastní rodiny. Nejvíce si pochutnávají na srdci, mozku a morku z kostí. Chvíli si vystačí i se zvířecím masem ale nakonec se vždy ozve touha po lidském.
Ghúlem se může stát mrtvola jakékoliv rasy, stačí ji pouze oživit čarodějnicí se schopností navrácení duše do těla. Tělo však po smrti musí zůstat v celku, jinak není oživení možné, při větším poškození schránky s pokusem o návrat duše do těla je možné, že se dotyčná čarodějka sama zabije. Oživený tvor je k němu poté připoután neviditelným poutem a i přes možnost získání jiného "pána" je jeho Stvořitelem právě dotyčná čarodějnice, jež ho přivedla zpátky k životu. K tomuto člověku ho pak vede silná náklonnost, někdy prohloubena až v lásku, vyhledává jeho společnost a je schopný se pro jeho záchranu i obětovat. Dokáží jednat samostatně a racionálně, nejsou pouze poslušnými mazlíčky. S menšími odchylkami si uchovají svoji původní osobnost, ale některé zlozvyky se vytratí.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Velká síla
▲ Odolnost vůči magii [slabá]
▲ Necítění bolesti

Schopnosti navíc:
[Možnost zvolit si dvě schopnosti na dvou úrovních]
▲ Regenerace tkáně
▲ Odolnost vůči čtením myšlenek
▲ Výroba pastí
▲ Rychlost - pouze při nahánění kořisti
▲ Hypnotický pohled
▲ Jed v krvi
▲ Boj na blízko
▲ Přebírání vzpomínek a pocitů - při pozření empatické oběti
▲ Přebírání přirozených schopností - při pozření čerstvé oběti [pouze jedné hráčské postavy]

ZBRANĚ
▲ Na blízko - Nože, Dýky

SLABINY
Přirozený strach z ohně a stísněných prostor, useknutí hlavy, zničení těla, hlad po lidské oběti, exorcismus. Ghúlové nemohou vkročit do kostela, pokud byli předtím řádně pohřbeni. Nemají rádi světlo, vyhledávají temnější místa. I je měsíční světlo z části odhalí, jedná se hlavně o jizvy a zranění, můžou připomínat rozkládající se mrtvolu.

 


Neříká se jim zaprodaní pro nic za nic. Kdysi dávno bývali živoucí rasou - lidmi, vlkodlaky, kožoměnci... Ale svou duši zaprodali ďáblu, démonovi a jeho temným silám, a ten si přišel vyzvednout, co mu patří. Avšak i krutá bytost, jakou tyto mocné entity naplněné bezednou hrůzou jsou, mají své hravé dny. Své dobré dny, při nichž nabídnou druhou šanci k vykoupení se. Pro mnohé jsou známí jako poslové smrti, někteří je dokonce označují za samotnou Smrtku. Jejich příchod podle báchorek doprovází déšť. Stojí to však za to?
Každý s trochou intelektu tuší, že s démony by si neměl zahrávat, leč touha po bohatství, odplatě, pěkném životě či ovládnutí svých nepřátel bývá často větším lákadlem než spasení toho jediného, co živým před konečným soudem zbývá - duše. Ta se však až příliš snadno dostane do spárů chtivého démona za propůjčení trochu ze svých sil nebo umu vedoucího k záhubě upsaných. A když nastane jejich čas? Pár z nich dostane na výběr - vzdát se své vlastní duše, jak původně stálo ve smlouvě, či ji vyvážit jinými v určitém časovém limitu. Není divu, že snad každý se chopí druhé příležitosti, jak se vytrhnout ze smlouvy, co přináší víc neštěstí než toho, o co stáli. Na oplátku, aby to neměli tak těžké, získají malou dávku schopností a prokletý předmět, prostřednictvím nichž mohou provádět své hodování na duších nic netušících obětí. A je jedno, zda je jejich cíl největším hajzlem pod sluncem či tou nejčistší lilií.
Tato rasa ztrácí na přirozených schopnostech, hlavně v rámci empatie. Jen málokterý zaprodaný dokáže soucítit se svou obětí, raději sobecky myslí na sebe a svou šanci zůstat naživu o něco déle. Jejich novou smlouvu stvrzuje znamení onoho démona vypálené do kůže na těle. Čas od času se může stát, že takto zaprodaný se pokusí uzavřít novou smlouvu s odlišným démonem, čímž vyvolává nový hon na svou hlavu. Když nesplní v časové lhůtě zadaný úkol, jejich duše propadá démonovi v horších mukách, než by si kdy kdo dokázal představit. A pokud se jim povede vyhrát nad zákeřným zlem? Stanou se obyčejnou lidskou rasou s čistým štítem.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Značení si obětí znamením
▲ Braní duší [pomocí prokletého předmětu]
▲ Vidění minulosti oběti

Schopnosti navíc:

[Možnost zvolit si dvě schopnosti na dvou úrovních]
▲ Rozpoznání upsaných duší [skrze symbol]
▲ Rozpoznání zaprodaných [skrze symbol]
▲ Výměna duší [výměna dvou duší v rámci dvou těl]
▲ Vidění duchů - na vyšší úrovni i komunikace
▲ Navrácení duše zpět do těla [v časovém limitu jedné hodiny]
▲ Chronokineze - pouze zpomalí vnímání času, nezastaví ho
▲ Regenerace
▲ Vidění budoucnosti [pouze záblesky možností]
▲ Cestování skrze stíny [na menší vzdálenost]
▲ Navštěvování snů - na vyšší úrovni nezáměrná manipulace

SLABINY
Spolehlivě je dokáže zabít nedodržení smlouvy a tudíž démon sám. Proti čarodějným silám si nesou menší odolnost, stále je však může zabít i nešťastná náhoda způsobená spadnutím pod kola vozu. Nejsou nesmrtelní a v hrůze před prozrazením se pokouší vyhýbat svěcené vodě a pronášenému exorcismu.
 


Mocné entity neznámého věku a síly přivolané na Zemi v lidské chamtivosti a touze po síle. O původu démonů se toho moc neví, sami zůstávají tajemní a své příběhy si značně přikrášlují, jedno je však jisté - zahrávat si s nimi vás bude stát život. Bible tvrdí, že se jedná o zlé bytosti stvořené Luciferem s příchodem Pekla, mocnosti bez duše a svědomí, jež vytváří chaos, ničí lidské sny, křiví jejich osobnost k obrazu svému a trestají za opovážlivost si hrát na bohy. Skutečně tomu tak je?
Démoni jsou zmaterializovaná špatnost nejen tohoto světa, jsou spojeni s počátky magie, kterou přivedli na tento svět. Jejich přirozená podoba nevlastní žádné hmotné tělo, dokáží se však přizpůsobit a buď si ho vytvořit nebo posednout nějakou osobu, záleží na síle konkrétního démona. Na zemi se dostanou vyvoláním prostřednictvím čarodějnického Sabatu, neboť není možné, aby i nějakého slabšího démona přivolala jedna čarodějka, natož pak někoho skutečně mocného. Často je pak tento Sabat rozprášen rukou démona jakožto trest za opovážlivost ho zkusit spoutat na zemi. Pro jejich vyvolání je třeba darovat temnotám nevinnou oběť, často se jedná o nenarozené či čerstvě narozené dítě nebo nevinnou pannu, jejichž tělo démon poté někdy posedne, pokud se mu zlíbí.
Jsou nejmocnější bytostí, jaká se může po světě pohybovat, bývají nepřizpůsobiví svému okolí, nerozumí lidské povaze jako takové, pouze špatným vlastnostem, čas pro ně nehraje žádnou roli. Umí být neskutečně trpěliví, rádi si zahrávají s lidskými životy, pokouší a trestají.

[Jelikož se jedná o nejvíce OverPower bytost na celém blogu, budou registrace s žádostí o možnost hrát za démona nejpřísněji kontrolovány! Je třeba brát v úvahu dopad věku na osobnost, velmi důkladně ji rozepsat a uvědomit si, jak by se taková bytost chovala. Hry s démony budou sledovány admin teamem, proto si rozmyslete, zda splňujete podmínky dané administrátory:]
 • Aktivní hraní na RP Salem
 • Znalost textového RP
 • Zkušenosti s hraním obdobných postav
 • Spolupracování s admin teamem - myšleno v rámci předávání si informací, zodpovídání dotazů nováčkům, vstřícnost, nechávání si poradit od vedení, schopnost přijmout určité podmínky ku provozu RP Salem
[Počet démonů je omezen! 3/3 - jeden silnější, dva slabší - k dispozici 0 démonů]

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Velká síla - větší než u jiných tvorů
▲ Předvídání lidských úmyslů
▲ Manipulace s myslí - zvířecí a/nebo lidská [záleží na úrovni démona]
▲ Manipulace s tělem - zvířecí a/nebo lidská [záleží na úrovni démona]
▲ Posednutí a/nebo vytvoření si vlastního těla - záleží na úrovni démona
▲ Čtení myšlenek
▲ Zhmotnění fóbií
▲ Vyvolání živých halucinací
▲ Teleportace
▲ Předvídání budoucnosti - pouze možnosti toho, co se může stát
▲ Měnění podoby - pouze u silnějšího démona
▲ Možnost svázání s tělem zvířete/předmětem [při pokusu o spoutání síly čarodějkou/exorcistou]
▲ Poskytnutí schopností čarodějkám [jedna silnější, jedna slabší, na výběru dle démona]

Schopnosti navíc:

[Možnost zvolit si jednu schopnost u slabšího démona, dvě u silnějšího]
▲ Atmokineze
▲ Pyrokineze
▲ Aerokineze
▲ Thermokineze
▲ Chronokineze - pouze zpomalí vnímání času, nezastaví ho
▲ Telekineze
▲ Vysoká regenerace - je téměř nemožné je zranit
▲ Požírání duší - obětování, vykonávání věcí v zástupu démona [souvisí s tím ovlivňování mysli dotyčného, silný démon může takto požírat až tři herní postavy současně]
▲ Plnění přání - bez smlouvy, s možností časového omezení po určitou dobu. Oběť získá drobnou značku kontraktu na vybranou část těla, není omezeno na jedno přání. Duše automaticky připadá démonovi, jemuž se oběť zavázala, pokud nezemře jinak než rukou démona.

SLABINY
Démony je nejtěžší zničit. Co na ně spolehlivě funguje je exorcismus a svěcená voda, avšak musí být přítomno více lidí, kteří démona budou vymýtat. Bohužel je též třeba splnit podmínku obětování nevinné bytosti, která se musí nabídnout tomuto úkolu sama za cenu svého života a duše. Jejich sílu je možné uzavřít i do předmětu, který bude označován za prokletý. Nepřirozenou podobu démonů lze zahlédnout v zrcadle postaveném po jejich levé straně, neboť nemají žádné srdce. Zemře-li čarodějka, jíž propůjčil démon část svých schopností, pak je přirozeně ztrácí i on a je o něco oslaben. Pokud zemře démona oběť jinak než jeho rukou, pak i o její duši přichází. Mohou vkročit do kostela, avšak neradi se vyskytují v přítomnosti kněží a jiných církevních představitelů. Posednutí člověka si též nese své následky - tělo se postupně hroutí, vypovídá službu a po čase je třeba ho obměnit. Nejdéle zaznamenaná doba posednutí byla 10 let.Čtyři základní živly. Čtyři duchové pocházející ze samotné Matky přírody. Někdo na ně věří, někdo jiný se drží síly svého vlastního smyšleného boha. Nikdo však nemůže těmto základním prvkům upřít, že jsou tím, kým se zdají být - samotnou podstatou všeho kolem.
Jejich věk i síla se nedají dobře odhadnout, sami ani netuší, čím vším mohou disponovat. Přirozená podstata žádného z elementů není ubližovat ale pečovat o přírodu a lidi, ačkoliv prudší povaha Ohně je zřetelná na první pohled. Každý zastává svůj princip - stabilita Země, pohyblivost Vzduchu, očista Vody a proměnlivost Ohně. Společně tvoří harmonii i bouřlivost, kterou prokazují prvky překvapení - bouřkami, krupobitím, vánicemi. Navzdory těmto několika drobným úletům jsou tu především pro lidstvo samotné - aby je vedli na správnou cestu k uctívání přírodních zákonů, Matky přírody samotné, jejich velké bohyně. Jejich schopnosti jsou nejsilnější, pokud pobývají v blízkosti svého živlu.
Mezi lidmi si hledají duše nepolíbené magií, k nimž přilnou. Sami je nazývají svými strážci a nabádají je k ochraně, za což se jim odvděčují svými dary. Ti jako jediní je můžou vnímat i v jejich nehmotné podobě narozdíl od ostatních, před nimiž jsou nuceni se zjevovat. Svých vlastních schopností se mohou zřeknout, vyměnit svou nesmrtelnost za cenu lidství, kdy jim zbyde hrstka moci, sotva tak silných jako v jejich živelné formě. Tehdy jejich místo zastoupí někdo jiný.

[Jelikož se jedná o druhou nejvíce OverPower bytost na celém blogu, budou registrace s žádostí o možnost hrát za elementála přísně kontrolovány! Hry s elementály budou sledovány admin teamem, proto si rozmyslete, zda splňujete podmínky dané administrátory:]
 • Aktivní hraní na RP Salem
 • Znalost textového RP
 • Zkušenosti s hraním obdobných postav
 • Spolupracování s admin teamem - myšleno v rámci předávání si informací, zodpovídání dotazů nováčkům, vstřícnost, nechávání si poradit od vedení, schopnost přijmout určité podmínky ku provozu RP Salem
[Počet elementálů je omezen! Všichni zabráni, děkujeme za pochopení]

VODA
 • Voda zatupuje ženský princip - očistu. Má vztah k dětem a těhotenství, vnitřní transformaci, očišťování, romantické lásce, umělecké tvorbě, přirozeného plynutí života a novým začátkům.
 • Ve své konstruktivní podobě přináší osvěžení, zklidnění, plynutí, skromnost a laskavost.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Hydrokineze
▲ Kryokineze
▲ Atmokineze
▲ Termokineze
▲ Empatie
▲ Regenerace
▲ Léčení
▲ Rychlost
▲ Zvýšená síla
▲ Přebírání vzpomínek a pocitů
▲ Zhmotnění se
▲ Iluze
▲ Měnění podoby [maximálně 2]
▲ Rozeznání banshee od živých bytostí

Dary ostatním:
▲ Rybolov
▲ Dostatek vody
▲ Omlazení

SLABINY:
Každá nečistota, mastnota, vlastně cokoliv může tomuto ladnému elementu ublížit. Je náchylná podobně jako Země ke chřadnutí a oslabení, ačkoliv o něco více odolnější - nejspíš proto, že je součástí svěcené vody. 

ZEMĚ
 • Země představuje mužský princip - stabilitu. Je to sféra růstu a věčné Bohyně Matky. Vztahuje se k plodnosti, prospěritě, zklidnění a soustředění, penězům, tanci, mateřství a lásce, sázení a sklízení, domovu, stádům a domácím zvířatům.
 • Ve své konstruktivní podobě přináší pevnost a stabilitu.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Terrakineze
▲ Geokineze
▲ Magnokineze - ovládání kovů
▲ Oživování rostlin
▲ Komunikace se zvířaty
▲ Léčitelství
▲ Regenerace
▲ Empatie
▲ Znalost bylin a jedů
▲ Zhmotnění se
▲ Zvýšená síla
▲ Rozeznání ghúlů od živých bytostí

Dary ostatním:
▲ Zajištění úrody
▲ Přitahování peněz
▲ Plodnost

SLABINY:
Jejím nepřítelem či spíše soupeřem je Oheň - jeho téměř ničivé schopnosti dokáží oslabit moc, kterou Země vládne. Dále však jsou to samotní lidé, kteří ničí úrodnou půdu a staví na ní kamenné přístřešky, pohazují po ní rozkládající se mršiny a nestarají se. Nejvíce ji však může zahubit jakýkoliv démon, který z ní vysaje sílu, avšak je třeba na několikrát a ani to ji nezabije, pouze uspí na nějaký čas.

VZDUCH:
 • Vzduch představuje ženský princip - pohyblivost. Jeho aspekty jsou intelekt, studium, komunikace, hudba a zvuk, magie počasí, zvyšování síly, prodloužení života a přelétavou povahu.
 • V konstruktivním aspektu přináší aktivitu, poznávání a pronikání.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Aerokineze
▲ Atmokineze 
▲ Chronokineze
▲ Telekineze 
▲ Termokineze
▲ Empatie
▲ Regenerace
▲ Léčení
▲ Rychlost
▲ Zhmotnění se
▲ Měnění podoby [maximálně 2]
▲ Vidění duchů
▲ Navštěvování snů

Dary ostatním:
▲ Hudební nadání  
▲ Zlepšení zdraví
▲ Čistá mysl 

SLABINY
Kouř a jakékoliv nečistoty nesoucí se do vzduchu, to vše oslabuje nositele tohoto živlu. Sám je prakticky nejodolnější ze všech, že i pro démony je těžké z něj vysát moc. Avšak není silnější než oni.

OHEŇ
 • Oheň představuje druhý mužský princip - proměnu. Je to sféra proměn a vášně. Oheň je symbolem ochrany, exorcismu a zákazu, sexu a sexuální magie, práce, mužské síly, osobní energie a domova.
 • Ve své konstruktivní podobě přináší aktivitu, světlo, záři, hřejivost a schopnost začínat.

SCHOPNOSTI
Základní schopnosti:
▲ Pyrokineze
▲ Lumokineze 
▲ Termokineze
▲ Empatie
▲ Regenerace
▲ Zvýšená síla
▲ Boj na blízko
▲ Odolnost
▲ Zhmotnění se
▲ Exorcismus
▲ Hypnóza
▲ Iluze
▲ Rozeznání čarodějek ovládajících pyrokinezi
▲ Měnění podoby [maximálně 2]

Dary ostatním:
▲ Ochrana domova
▲ Práce od ruky
▲ Senzualita

SLABINY
Největším protivníkem za dobu jeho existence byla vždy Voda, která může veškerou jeho snahu srazit a zabránit tak rozšiřování si schopností. Stejně tak je mu protivný nedostatečná náklonnost Vzduchu. Co se ostatních slabin týče, pak jeho protivníkem jsou především démoni a čarodějky, ač s nimi dokáže spolupracovat lépe než jiný z jeho společníků.

Žádné komentáře:

Okomentovat