5/15/2017

Reed Ethan Morgan

https://town-of-salem.blogspot.cz/2017/05/reed-ethan-morgan.html


Přezdívka hráče: Blake
Jméno a příjmení: Reed Ethan Morgan
Stav: Zasnoubený
Rodina:
  • Rossie Galaway - snoubenka, s největší pravděpodobností již mrtvá. Po jedné ze svých vlkodlačích eskapád, kdy ji v záchvatu vzteku poškrábal a pokousal, bojovala s kletbou spojenou s přeměnou, kterou dle slov doktora nepřežila. V tichosti ji tajně pohřbil v rodné Anglii.
  • Georgine Bailey - milenka a vlkodlačice v jednom. Nevinnost skrytá za uhrančivýma očima, kterými pobláznila nejednoho muže, jež se ocitl v jejím loži. Prokletá za svou hříšnost znechuceným otcem, jež se pokoušel zamezit jejím stykům s mužským pohlavím, leč neúspěšně. Právě tato kletba jí měla zamezit dalším aktům v ložnici, jenže místo toho akorát nechala polovinu jejího rodného města zahynout bolestivou smrtí. Kde té je konec, to nikdo neví.
  • Elijah Ellie Morgan - bratr zavražděný vlastní rukou. Stejně jako Reed, i Ellie se nakazil vlkodlačí kletbou od výše jmenované ženy, pro kterou byl jeden Morgan málo. Nestává se často, aby jedna holka dostala rovnou oba dva bratry. Jenže Ellie nezvládl stav své přeměny, která mu tak akorát přinášela bludy a halucinace a nejlepším řešením bylo střelit se do spánku.
  • Carter West Morgan - prostřední bratr, který jako jediný z rodiny přežil. Nikoliv však v dobrém stavu, neboť po bláznivých prohlášeních Ellieho si vzal do hlavy, že veškeré podobné šílenství vyhladí a krátce po smrtích doléhajících na Reeda se začal zaučovat jakožto lovec veškerých nadpřirozených bytostí, zvláště pak vlkodlaků. Je rozhodnut se svému bratrovi pomstít za Ellieho a hlavně Rossiinu smrt, neboť byl do ní od dětství zblázněný.
Rasa: Vlkodlak
Věk: 33 let
Povolání/Kasta: Bývalý voják, v současné době se živí nájemnými pracemi, z nichž plat více než ochotně prochlastá, prokarbaničí nebo vyhodí za lehké holky.
Náboženské přesvědčení: Za pravého anglikánce by se dal označit snad jen se zhrzenou ironií v hlase. Věří, že každý úděl, každé rozhodnutí vychází od člověka bez toho, aby ho vedla jakási síla nad ním. Paradoxně však dochází do kostela, kde se snaží smýt všechny své hříchy v modlitbách prosícími za odpuštění, neboť ať si to chce přiznat či nikoliv, pak se ze srdce bojí pekla.
Portrét:
Okouzlující Brit, který se ocitl uvězněný v nejtmavších koutcích novověkého Salemu, kde může svýma uhrančivýma očima vnést do života zdejších paniček, dam i obyčejných dívek či povětrnic trochu z toho divokého dobrodružství, které se skrývá hluboko pod povrchem. Ethanovo kouzlo charismatu, hluboký, chraplavý hlas a drsné způsoby se staly magnetem snad pro každou ženu - ať už znuděnou v manželství, které jim milerád přišťaví, nebo líbezné dívenky všech tvarů s pohledem sklopeným k zemi v panice, že mluví s takovým mužem.

Nicméně, persona vzrušujícího, a občas velmi neopatrného žodláka, kterou dává na odiv světu, je jenom zástěrka, maska, pod níž se skrývá raněné srdce a vzpomínky plné bolesti, plné hanby a viny. Pod vší tou slupkou, jež ho má chránit, je laskavý a přemýšlivý člověk, který má silnější smysl pro morálku než většina ostatních, avšak přesto se tváří, že takový zkrátka není. Že je snadnější být jako ostatní a nepřitahovat na sebe zbytečnou pozornost. Jednoduše je lepší vykonat svou práci, na níž byl najmut a zaplacen, zbytečně se neptat a-... Inu, učinit, co se dá. A přesto se v něm najde duše dobráka. Ta kdysi zapomenutá, hluboko zakopaná touha pomoci každému, kdo se topí v problémech, které radši vezme na sebe než aby v nich nechal vyráchat desetiletého chlapce, který šlohnul chleba pekaři jenom proto, aby se on a jeho rodina najedli. Proč? Protože potěšení z utrpení a manipulace ostatních? To není nic pro něj.

Má vzhled staršího člověka, který zažil velké potíže a tudíž se může zdát, že bude svému okolí připadat ještě o něco starší než ve skutečnosti je. Nicméně jeho smysl pro morální pobouření v obtížných podmínkách ho činí náchylným ke vzteku a výbuchům násilí. Své problémy s důvěrou maskuje hlavně v chlastu, hrami v kartách a pochybné náklonnosti k ženskému pohlaví, ačkoliv ani k nim se nechová příliš vybíravě. Snad za to může fakt, že jedna z těchto žen ho nakazila při jednom ze záletů, kdy si odnesl prokletí, jež ho stíhá dodnes. Jako trest si vypálil do dlaní kříže, když se snažil svou bolest a zatracení odčinit dobrým skutkem. Nakonec uznal, že nic z toho nemá smysl, avšak ony zjizvené dlaně jsou mu připomínkou toho, čím byl a čím se stal pro jednu prostou chybu.

Zlozvyky: Jako každý muž, který poznal boj a krev, se uchyluje k jednání, z něhož čiší živočišnost a adrenalin na sto honů. Že vyvolává rvačky, o tom není třeba vyprávět. Že si kolikrát odnese zranění, které zapíjí do němoty, aby přestalo pálit či bolet? I to je o něm známé. A je mu naprosto ukradené, že si čerstvě hojící se ránu ještě o něco víc zhorší svým neurvalým jednáním v dalších provokacích. Nanejvýš zanadává a že slovník má na to pěkně barvitý.

Na druhou stranu rád pozoruje ženy se červenat a tak čas od času - a že se to děje velmi běžně - do konverzace přihodí provokativní poznámku na téma, o němž většina žen mlčí nebo si ho schovávají pro diskuzi vedenou s manželem.Základní schopnosti:
▲ Velká síla
▲ Zesílené smysly

 Schopnosti navíc:

▲ Čtení myšlenek - jen záblesky [silná]
▲ Boj na blízko [střední]
▲ Regenerace [slabá]

Zbraně:
▲ Na blízko - Tyč, Nože, Dýky, Jiné

Voják povoláním, hrubián schopnostmi. Nebo minimálně jednou z  nich. Reed je zkrátka bojovný typ člověka, který se svým prokletím vyšel ještě vcelku dobře. Rozhodně lépe než jiní. Vazbu k boji, ať už pěstmi nebo s nožem či dýkou, si odnesl z válek vedeným proti divochům a všem, kteří si toužili přivlastnit jejich půdu. Regenerace mu mnohokrát zachránila život, ale nikdy nedokázala vyspravit veškeré pozůstatky po zranění, tudíž mu celé tělo zdobí nespočet jizev, ať už dlouhých či krátších z řezných ran či nepříjemné spáleniny po kulkách.

Jako každý vlkodlak, i Reed má přirozený strach z ohně a tudíž se poblíž žádného nezdržuje. A pokud už je k takovému kroku přinucen, pak se silnou nevolí zračící se ve výrazivu tváře. Též nesnáší palné zbraně pro jejich hluk i pálení, jaké mu rány způsobují. V záchvatu vzteku a násilí však snadno přejde fakt, že se nachází v hořlavém prostředí, ne-li přímo uprostřed požáru, jen proto, aby tomu druhému omlátil hlavu o špalek dřeva nebo cokoliv trochu bitelného. Od vody se však nedrží dál a jako blázen čas od času riskuje, přičemž se řádně naloká.Jeho život započal před rovnými 33 lety. Narozen do vcelku dobré rodiny, dost bohaté na to, aby vedl slušný život a oplýval nejen charismatem zděděným po otci, k jehož nohám padala nejedna hloupá žena, ale též způsoby hodnými střední i vyšší třídy. Měl vychování, dobré zázemí i milující rodinu, pokud nepočítá ty občasné hádky, kdy si rodiče navzájem vyčítali románky a vzájemné úlety. Inu, nikdo není dokonalý a Reedovy rodiče už vůbec ne. Snad právě po otci zdědil onu touhu dobývat se ženskému pokolení pod sukně, bláhově se zamotat do tenat lstivých žen a nakonec na to doplatit.

Už jako mládenec se často točil kolem mladých i starších dívek či žen a shledával velmi zábavným řemeslem jim poplétat hlavy, namlouvat jim hlubokým hlasem všemožné lichotky a slůvka, která toužily slyšet. Do chvíle než potkal Rossie Galaway, mladičkou dceru obchodníka s orientálním kořením, ze které nemohl v prvních týdnech spustit zrak. V těch dalších? Dvořil se. Nesčetněkrát odmítnut se nehodlal vzdát, toužil po své krásce, po modle, kterou se ctnostná dívka stala. Veškeré fráze se staly otřepanými, veškeré lichotky nedostatečnými. Její krásu nedokázal popsat slovy, její opis by byl mrháním času, neboť byla nezachytitelná. Nakonec pookřála. Pomalu tála pod naléhavostí Reedova hlasu, pod šeptavým vyřčení lásky k ní. Ale než odsouhlasila návrh sňatku, zmizel. Do války, do jedné z mnoha, které Anglie vedla vůči... Inu, vůči všem.

Vrátil se, poznamenaný nejen na těle ale i na duši. Masakry, kterými prošel, zanechaly patrnou stopu na chování, zlozvycích i způsobech, jakými se začal prezentovat. A třebaže ho vidina Rossie držela při životě, jeho láska vůči ní z části ochladla a Reed začal hledat jinde. Konkrétně v náručí na první pohled nevinné Georginy, která byla ochotna otevřít mu nejen dveře, ale též okno do své ložnice a nabídnout mu postel vyhřátou jejím nahým tělem. Teplo lidského těla hledal u ní, zatímco jistotu domova o své sladké Rossie, která nic netušila a dál žila v naivní víře, že se Reed změní a jejich svazek posvětí církev, od níž se začal pomalu odvracet.

Všechny radovánky však jednou končí. Georgina se začínala stávat majetnickou a aby si svého milence k sobě připoutala, neváhala užít praktik, které jí měly od podobných hloupostí odradit. Kletbu stíhající její křehké tělo i duši zasela do krve svému tajnému návštěvníkovi, který se nezdál býti jiným, neboť, jak se později ukázalo, i Reedův bratr Ellie se stal obětí jejích postelových hrátek. Oba stihlo prokletí v podobě transformace na vlkodlaka. Reed, již tak poznamenaný vojnou a válkou, se zvládl bránit náporům nových schopností vcelku dobře, zatímco Ellie propadal zoufalství a mučení v podobě vidin a hlasů, jimž nerozuměl. O několik dnů později po jejich první přeměně našel Reed s Carterem, nejmladším z bratrů, svého sourozence v kaluži krve, s prostřelenou hlavou.

Jak se ukázalo, právě románek s Georginou se stal osudným. Už tak časté návaly hněvu se stávaly téměř každodenním chlebem a hulákání na nebohou Rossie zacházelo daleko. Příliš daleko, že své chování Reed nebyl schopný kontrolovat a jednoho dne ji ve vzteku ublížil natolik, že se vlkodlačí kletba dostala do dívčina krevního oběhu. Ze dne na den se stávala sinalejší, podléhala návalům horkosti a horečkám, které se stupňovaly z hodiny na hodinu. Reed netušil, co se stalo, ale z útržků jejích myšlenek si dokázal odvodit, že za to může on. Později se svěřil Carterovi, což se ukázalo jako další z mnoha chyb, které ho ještě měly stíhat do konce života.

Rossie zemřela. V tajnosti byla pochována na zapadlém hřbitůvku. Zdálo se, že Carter nesl její smrt mnohem hůř než výčitkami zoufalý Reed, který proklínal nejen sebe ale i Georginu. Tehdy se cesty všech rozešly úplně. Nejmladší člen rodiny Morganů přísahal pomstu svému bratrovi a ten se raději ztratil, aby mu nic nepřipomínalo domov a chyby. Tři roky se snažil cestovat a zapomenout. Dlouhé tři roky než dorazil do Salemu, kde si hledá práci jako žoldák, který je ochoten upsat se prakticky ke všemu, jen aby měl co do huby.xxxŽádné komentáře:

Okomentovat