11/08/2016

Ayashe
ZABITA ISABELLE MARIE MCKINLAY ZA ČARODĚJNICTVÍ

Přezdívka hráče: Blake
Jméno a příjmení: Ayashe - Maličká
Stav: Vdova
Rodina:
  • Vraní srdce - otec, náčelník kasty Tichá řeč klanu Vlka, zabit při poslední kmenové válce bílými tvářemi.
  • Černá liška - matka, dcera anglického přistěhovalce, dříve známá jako Elizabeth Anne Howard. Velmi půvabná mladá žena, která se do prérií zatoulala ještě jako dítě a náčelník ji přijal do své rodiny a pojal za manželku. Je též matkou Ayasheina mladšího bratra, Dyamiho.
  • Dyami /Orel - nejmladší potomek Vraního srdce a druhé dítě Černé lišky. Bratry a sestrami odstrkován pro svůj "příliš bílý vzhled" a modré oči, které však místní starý šaman považoval za oči velkého ducha Orendy. Jediný z bratrů zůstal živý po krvavém nájezdu při kmenových bojích. Aya ho oslovuje jménem "Lallo" neboli malý chlapec. On ji naopak nazývá jako Kaya - starší sestra.
  • Bílý medvěd - manžel Ayashe, jeden z puritánů, kterého našli znaveného nedaleko svého domova a přijali jej mezi sebe. O jeho dalším osudu po posledním přepadení není nic známo.

Rasa: Čarodějka
Věk: 26
Povolání/Kasta: Indiánka - otrok/ chudina, šamanka svého kmene
Náboženské přesvědčení: Stejně jako její předci, i Aya věří v moc přírodních sil a v každé věci dokáže spatřit jeho ducha. Nejvýše uctívaným je pro ni Orenda, jakási duchovní síla spočívající v každé lidské bytosti a jejím okolí.
Portrét: Caradel Neil

Povaha: Divoška - označení, které Ayashe nejvíce vystihuje. Nejen po vzhledu, ačkoliv se nemůže chlubit tak snědou barvou pleti jako její pokrevní sourozenci - vyjma nejmladšího bratra, ten je kapitola sama o sobě - ale i co se povahou týče. Je dcerou svého kmene, rychlá, obratná a pro nepřipravené nepřátele smrtící. Neznalá kultury přistěhovalců, neboť věří tradicím svých předků, které uctívá a pokaždé, když o něco žádá, přinese obětinu, aby vyslyšeli její prosbu.

V očích bělochů působí necivilizovaně. S angličtinou je poslední roky obeznámená o něco víc, dokáže se dorozumět i mimo posunky, které často užívá, pokud se jí něco nelíbí. Nemá ráda jejich oblečení, šperky, stejně jako jí nevoní čaj. Bílým tvářím nevěří, podle ní umí pouze lhát a chovat se chamtivě, bojují nepoctivě a jsou zákeřní - a tedy urážkou jejího kmene. Stejně jako její lid, i ona pomáhá slabším neboť tato pomoc je ctí a dodává sílu. Touží po svobodě, kterou jí vzali, není zvyklá se podřizovat a už vůbec ne bělochům. Pro svého bratra je však ochotna překousnout veškerou hrdost a trpět vše, co jí je přikázáno.

Zlozvyky: Díky jisté umíněnosti Ayiny povahy lze vydedukovat, že největším zlozvykem, který mnohým leze na nervy, je její pohled tmavých očí, jež nikdy neodvrací. Stejně jako všichni z jejího rodu, i Ayashe věří, že oči jsou oknem do duše a nedokáží lhát. Také se velmi ráda dotýká všeho, co je pro ni nové a neznámé - látky, nábytek, některé květiny. Cokoliv, co ji svým způsobem zaujme.
Za ten nejhorší "zlozvyk" by se dalo považovat pojídání srdcí nepřátel. Jedná se o kmenový zvyk Mohawků, kteří věří, že tímto aktem získají sílu svého nepřítele, jehož porazili v boji. Aya má za svůj život na svědomí dva muže, jimž sebrala život vlastní rukou a pojedla jejich srdce.▲ Znalost čarodějných rituálů - teoretická úroveň, slabá praktická
▲ Znalost bylinek
▲ Ovládnutí něčí mysli - zvířecí - vysoká úroveň
▲ Výroba talismanů - střední úroveň
▲ Předpovídání budoucnosti - slabá úroveň

Ač by v očích bílých tváří byla označena za čarodějku, její lid ji nazývá šamankou - prostředníkem mezi světem živých a světem duchů a bohů. Ač její původ není čistokrevný, působila v klanu vlků jako privilegovaná bytost, které nesmí být ublíženo. Díky své pozici se tak naučila využívat různé látky, s nimiž se dostává do extáze, kdy rozmlouvá se svými bohy.

Díky výuce bratrů je též obeznámena se základy stopování i lovu, k němuž využívá luk ale i ručně zhotovený oštěp, jímž se umí ohánět. Není silná, ne tolik jako válečníci z jejího kmene, ale je velmi dobrá v přepadech a dokáže se pohybovat téměř nepozorovaně. Jen proto má na svědomí jednoho prodejce otroků a bývalého vojáka, který znásilnil nejen Ayu ale i její matku a zneuctil tak jejich těla.

Schopností léčit zranění nikdy příliš nevynikala, avšak dokáže se postarat o zašití rány nebo zmírnění bolestí bylinkami a odvary, které často vyvolávají stavy halucinací. Nebojí se výšek, její kmen netrpí na závratě. Není příliš dobrá v jízdě na koni. Nemá ráda zrcadla, bojí se jich, neumí číst, psát a počty zvládá jen ty nejzákladnější - maximálně do deseti. Strach má z úzkých prostor a v domech se necítí dobře. Preferuje spaní pod širým nebem.Mohawkové, v jejich řeči Kanien'kehá:ka neboli "Lid křemene" jsou jedni z původních obyvatel Severní Ameriky. Do jednoho z jeho totemických klanů, Vlka, se narodila i malá holčička pojmenovaná Ayashe - maličká, neboť už jako novorozeně působila drobným dojmem. Kasta, do níž dívka se svým klanem spadala, se jmenovala So-ä-e-wä’-ah - Tichá řeč, což bylo poukázání na dorozumívání se během lovů pouze posunky a gesty.

Jako dcera náčelníka měla dobré vyhlídky do budoucnosti - se svým postavením se mohla provdat za nejlepšího bojovníka z kmene nebo spojit jejich klan s jiným, rozšířit ho svými dětmi a utužit spojenectví. Zatímco se bratři žili lovem a bojem s okolními, znepřátelenými kmeny, Ayashe se učila zemědělství, sběračství, tradicím i tomu, jak pečovat o rodinu. Nespoutaná povaha prérií a divoké přírody se podepsala i na mladé dívce - za zády otce se učila stopovat stáda i jednotlivce, stahovat zvířata z kůže ale později i lovit.

Ayu si oblíbil i velký duch Orenda, neboť tmavovlasé děvče obdaroval mocí, jakou mívali pouze šamani - magií. Se svými schopnostmi si získala v očích své rodiny a kmene úctu, neboť dokázala vidět očima zvířat, mohla tak rychleji určit jejich stopu bez věčného zastavování a obhlížení indícií v zemině. Znala jejich myšlenky a touhy. Nejen však Orenda se v dívce vzhlédl, zamiloval se do ní i jeden z kolonizátorů, bílá tvář, kterému později začali říkat Bílý Vlk. Porazil všechny nápadníky mladé Ayashe a kmen uznal, že je jí hoden.

V kmeni se stal respektovaným válečníkem, dobrým bratrem a členem rodiny, avšak pokrevní bratři Ayi ho nesnášeli. Všichni až na jednoho, nejmladšího, kterého jejich náčelník, Vraní srdce, splodil s bílou ženou zvanou Černá liška, jež byla matkou i Ayashe. Mladšího Dyamiho si pokaždé dobírali pro odlišnost vzhledu i postavy stejně jako kvůli modrým očím, naprosto netypickým pro indiány. Aby všem dokázal, že je hoden postu ve svém kmeni, účastnil se její bratr zkoušky dospělosti - zabití silného zvířete bez pomoci ostatních a pozření jeho srdce, aby získal jeho sílu. Tak činili i s bílými tvářemi po boji, tento zvyk byl jejich kmenem dlouho udržován.

Co se stalo, to nikdo příliš neví. Dyamiho našli druhého rána pokousaného, podrápaného, avšak s vlčí kůží přehozenou přes ramena a ústy od krve. Dlouho stonal než se příštího úplňku proměnil na vlkodlaka, jímž byl při své zkoušce dospělosti zraněn. V ironii života se právě díky tomuto stal uznávaným členem kmene, neboť jejich kasta věřila v posvátnost a sílu vlčího plémě.

Sladký život však netrval příliš dlouho - boje mezi jednotlivými kmeny zatlačovanými kolonisty se stupňovaly a při jednom takovémto boji byla Tichá řeč prakticky zmasakrována. Přežilo jen pár vybraných jedinců, mezi nimiž se nacházela Ayashe, jež bílé tváře zaujala svým vzhledem i temperamentem a Dyami, jehož původ přisuzovali mylně za puritánský. Černá liška byla zabita při pokusu chránit svoji rodinu a manžela, prve ji však znásilnili stejně jako její dceru a většinu mladých žen v Tiché řeči. Spolu s bratrem a sestrami byla odvedena pryč z místa, které považovala za domov a jež se změnilo ve věčné loviště a pohřebiště.

Po několika týdnech dlouhého putování byla nakonec prodána do jedné rodiny zbohatlíků, kteří cestovali do Salemu za lepším životem plnýho zisku z obchodování. Dyamiho přijali jako vlastního syna, dali mu pravé anglické jméno a Ayashe se stala jejich osobní otrokyní. Svého bratra se snaží chránit před zlými duchy a bílými tvářemi, jimž se začíná díky vzdělání, podobat.


XXX

MINIQUEST: Úplněk 11/14/1692
Přeživší roku 1692

Jaro 1693 

Žádné komentáře:

Okomentovat