10/25/2016

Eduard Rose (Richard)

ZKAMENĚLÝ V RÁMCI PROKLETÍ

Přezdívka hráče: Gothic
Jméno a příjmení:  Eduard Rose (Richard)
Stav:  Svobodný
Rodina: 

-Lili Rose (mrtvá) – Byla jedinou osobou, na které Eduardovi záleželo. Zemřela za neznámých okolností utopením. Na jejím těle byly nalezeny podivné obrazce odkazující na čarodějnice.

-Magdalena Rose (mrtvá) – Upálená, když byl Eduard poslán do kláštera za čarodějnictví. Ve skutečnosti byla zabita pro majetek, jelikož Eduard byl v klášteře.

-Robert rose (mrtvý) – Zemřel na černý kašel. Byl známý pro svou nenávist k černé magii a všem, kdo ji praktikují. Byl velmi dobrý obchodník

-Otec Leonardo (mrtvý)- Uškrcen Eduardem a obětován za své hříchy proti bohu. Původně ho Eduard bral jako otce.

-Richard Rose- Eduardovo alter ego. Eduard věří, že je živý a přebírá kontrolu nad jeho tělem. Že on může za vše zlé co kdy vykonal.

Rasa:  Čaroděj
Věk: 38
Povolání/Kasta: Kazatel
Náboženské přesvědčení: 
Zastává Boha, i když ne ve všech pravidel bible. Věří v boha ve svém vědomí a svědomí a odsuzuje vše, co není spjato s pravou vírou. Bohužel jeho alter ego uctívá nejtemnější síly a to tak horlivě, jako Eduard.

Portrét: Paul Bettany


Eduard je na první pohled muž, který si pevně stojí za svým slovem. Proto nikdy neustoupí před sebevětší výzvou. Což může vést až k tomu, že jde přes mrtvoly. Uctívá Boha a věří, že jedině víra v něj spasí všechny. Nebojí se používat psychický nátlak i věci, které by běžný kazatel nikdy neučinil. Pokud se nedejbože stanete jeho protivníky, nebo soupeři, budete si přát, abyste se nepostavili právě Eduardovi. Bude se k vám chovat chladně a nekompromisně. Bude hledat vaše slabiny a vrhat vám je přímo do obličeje. 
V téhle slupce se však skrývá dobrotivý člověk, který i přes své majoritní cíle dokáže pomoct se vším a také v ledasčem poradit. Zdá se, že je i mezi lidmi více populární, protože se nebojí zajít do hospody, či vykřičeného domu, aby rozprávěl s ovečkami. 
Jeho alter ego je v podstatě krutější a chladnější, které své cíle bere nade všechno. Vyžívá se v bolesti a strachu ostatních a jejich bezmoci. Chce stále větší a větší moc, aby mohl bojovat proti ohni ještě větším ohněm.

Zlozvyky: 
Když je nervózní, rád se sebepoškozuje. Ať už zatínání nehtů do kůže, tak sebemrskačství. Když je v pohodě, někdy si palcem přejíždí po nose. Jeho alter ego má naopak velkou zálibu s kreslením imaginárního otočeného kříže na svém čele. Rád se poddává i nelibostem v očích církve. Také je až chorobně pečlivý, když se jedná o jeho cíle.
Eduard trpí až chorobnou touhou měnit všechno kolem sebe k dobrému. Bojí se svého alter ega, ale nikdy to nedává znát veřejně. Také má doslova strach z boha a jeho trestu, proto podstupuje všelijaké sebetrýznitelské cesty, aby se vykoupil.

Základní schopnosti:
▲ Znalost čarodějných rituálů
▲ Znalost bylinek

Schopnosti navíc:
▲ Rituální obětování -velká
▲ Měnění podoby- střední
▲ Ovládnutí něčí mysli - lidská - slabá

Zbraně
Trochu ovládá umění boje s dýkami, případně s holí, nedá se však považovat za věhlasného bojovníka.

Eduard to v životě neměl nikdy lehké. Ze začátku žil plnohodnotný a šťastný život, než jeho otec dostal tu nemoc. Někdo říká, že to byl boží trest, jiní, že kletba.otec přesto věnoval svou lásku a všechen svůj čas svým potomkům. Když nadešel jeho čas, rozhodl se zaplatit Eduardovi nejlepší klášterní vzdělání jaké mohl, než odešel na onen svět. Malý Eduard plakajíc na jeho hrobě slíbil, že bude už navždycky konat dobro a že zničí každého, kdo by proti dobru bojoval. 
Život v klášteře Eduarda změnil. Nikdy pořádně neviděl, jak je církev prohnilá zevnitř. Úplatky a nedodržování svatých zákonů nakonec vedla k tomu, že i párkrát byl nevědomky zneužit ke špatným věcem. Jeho pastor otec Leonardo jej učil, jak najít čarodějnice a jak z nich dostat pravdu. Eduard pokračoval v honu na čarodějnice a jejich výslechem, než mu to všechno začalo být divné. Jeho pátrání však zhatila smrt jeho milované sestry, která mu týden co týden posílala dopisy a on jí a tak přežíval s hlavou vztyčenou. Při pohřbu se emočně zhroutil a uzavřel se do sebe. Dohromady se dal, až když se dozvěděl o smrti jeho matky rukou otce Leonarda, kterého dříve bral za svého otce. Hnán nenávistí, počkal si na otce Leonarda, když byl sám a přímo se ho zeptal, proč odsoudil jeho matku. Otec se dlouho kroutil a nechtěl nic povědět. Eduard použil násilí a tehdy mu pověděl Otec Leonardu celou pravdu. Že všechny odsouzené a zabité ženy za čarodějnictví byly nevinné a vše se to udělalo pro jediné ... peníze. Eduard popadl kámen a zpřerážel mu všechny kosti v končetinách a i přes jeho naříkání jej nechal na kamenném podstavci osudu.
Ale něco se stalo. Uvnitř jeho hlavy mu začal našeptávat podivný hlas. Hlas, který mu radil, jak 
dosáhnout skutečné síly. Bojovat ohněm proti ohni. Eduard se rozhodl poslechnout. Vrátil se ke zbídačenému tělu otce. Stáhl mu jeho oblečení a popadl jeden ostřejší kámen. I když jej otec znova prosil o smilování, nepomohlo to. Eduard stáhl kapuci a upřímně se mu podíval do tváře. Na jeho otázku, proč to dělá odpověděl: „Já nejsem Eduard.. je mrtvý díky vám... až budeš tam... na druhé straně.. pamatuj si, že tě pozdravuje Richard.“ 
Další den byl zburcován celý klášter otřeseným mnichem, který spatřil něco hrozného v lese. Mniši se vydali do místa, kde Eduard obětoval otce Leonarda, a nestačili se divit. Všude po krajině bylo spousta krve, kostí a zbytků masa a hlava uprostřed pentagramu s probodnutým srdcem. Všichni proklínali čarodějnice a temné síly, ale nikdo nevěděl, kdo to byl. Dokonce ani samotný Eduard. To jediné, co věděl, byl fakt, že ten den se zrodil Richard. V klášteře se stálo neopustilo od upalování a mučení žen. Proti tomu Eduard prudce vystupoval. Proto se jej rozhodla rada poslat někam, kde by se jim nepletl do práce a vybrali jediné místo .. Salem.


Prokletý předmět poskytující majiteli vysátí moci z čarodějek/čarodějů - nejedná se o schopnosti jako takové.QUEST: Ztracené dítě - aktivní účast

Přeživší roku 1692

 QUEST: Obchodník

MINIQUEST: Zasedání města

Žádné komentáře:

Okomentovat